CategoriesHistory

SISTEM PENDIDIKAN TAMADUN CHINA

Latar belakang sistem pendidikan China

Sistem pendidikan Tamadun China adalah salah satu dari aspek penting kehebatan tamadun tersebut. Masyarakat China sangat menghormati golongan intelektual.
• Kerajaan bertanggungjawab menyediakan keperluan dan kemudahan pendidikan seperti menyediakan rumah guru, rumah penaung yang kaya, rumah berhala dan pondok.
• Kanak-kanak mula bersekolah semasa berumur 7 tahun.
• Pelajar membawa kerusi, buku, kertas, pensel dan dakwat sendiri ke sekolah.
• Terdapat sekolah menengah dan sekolah tinggi yang menyediakan pelajar untuk menghadapi peperiksaan kerajaan.
• Pada zaman Maharaja Wu Ti dalam Dinasti Han (140-87 S.M), sekolah tinggi ditubuhkan di ibu kota dan menggalakkan penubuhan sekolah-sekolah di provinsi dan daerah.
• Pada zaman Maharaja Yan Kuang dalam Dinasti Sui, sekolah dan perpustakaan imperial telah ditubuhkan.
• Pada zaman Dinasti Ming, kolej golongan belia dan universiti kebangsaan telah ditubuhkan pada peringkat pusat.
• Pada zaman Hsuan Tsung, Akademik Han Lian telah ditubuhkan.
• Seterusnya sistem percetakan telah diperkenalkan.

Dasar pendidikan di China :

  • Pada zaman tamadun China, masyarakat menghargai pendidikan, matlamat utama pendidikan ialah lulus peperiksaan awam.
  • Peperiksaan awam mengandungi tiga tahap : Hsiu Tai, Tahap pertama selaras dengan ijazah pertama, tahap kedua, Chun-Jen, setaraf dengan sarjana dan Chin Shih, setaraf dengan doktor falsafah seperti yang terdapat pada zaman moden ini.
  • Pada zaman Confucius, terdapat sekolah-sekolah di kampung kecil dan negeri-negeri feudal.
  • Satu ciri nyata pendidikan tradisional China ialah hubungan sistem pemilihan pegawai-pegawai awam melalui peperiksaan awam dan menyediakan pelajar-pelajar untuk tiga peringkat ijazah dan tiga tahap peperiksaan.
  • Pelajar perlu menduduki peperiksaan di daerahnya sendiri sebelum menduduki peperiksaan untuk ijazah pertama di bandar. Diadakan dua kali dalam tempoh tiga tahun. Jika lulus, mereka menerima ijazah Hsiu Tsai.
  • Peperiksaan peringkat kedua di ibu kota provinsi, calon yang berjaya dianugerah ijazah Chun-Jen. Peperiksaan peringkat ketiga di adakan di ibu kota empayar, di istana dengan kehadiran maharaja, ijazah dikenali sebagai Chin Shih. Peperiksaan tahap kedua dan ketiga diadakan tiga tahun sekali.
  • Penghormatan kepada ketiga-tiga ahli akademik, penghormatan tertinggi diberi gelaran Chuang Yuan.
  • Mereka yang lulus ijazah pertama akan berpeluang menjadi pegawai kerajaan, ijazah ketiga pula layak menjadi pendidik.
  • Han Lin- Sebuah majlis ahli-ahli akademik terkemuka sebagai sebuah badan penasihat dan penyunting. Kebiasaannya bertindak sebagai kabinet maharaja, ada dilantik sebagai tokoh kesusasteraan negara dan berkedudukan tinggi dalam negara.

Matlamat sistem pendidikan tamadun China 

1. Untuk memenuhi keperluan kerajaan dan negara

• Demi memberikan suatu asas yang kukuh untuk mengekalkan kuasa politik, birokrasi dan kedaulatan maharaja serta mengekalkan keharmonian masyarakat dan taat setia rakyat terhadap raja dan negara.
• Pendidikan sebenarnya tidak menggalakkan pemikiran bebas rakyat bawahan atau golongan atasan.
• Sebaliknya bertujuan membendung pemikirannya supaya dapat memupuk hubungan erat rakyat dengan kerajaan, menjamin kestabilan politik dan keharmonian masyarakat.
• Fahaman Confucianisme telah menjadi asas ideologi politik dan kurikulum pendidikan China sejak Dinasti Han untuk mewujudkan sekelompok elit (scholargentry).
• Kelompok ini telah menyerap nilai-nilai moral dan etika Confuciusnisme yang akan menyokong dan memperkukuhkan status politik Maharaja China dan kerajaannya.

2. Peperiksaan awam

• Pendidikan di China mempunyai kaitan yang rapat dengan sistem peperiksaan yang diamalkan.
• Tiada had umur yang ditetapkan untuk mengambil peperiksaan.
• Seseorang yang lulus dalam peperiksaan awam akan menjadi pegawai dan pentadbiran dalam sistem pemerintahan di China.
• Peperiksaan dikendalikan dengan ketat.
– Mereka yang meniru dikenakan hukuman mati.
• Untuk memastikan tidak berlakunya penipuan, pemeriksa akan dikurung sebelum tiba hari peperiksaan.
• Mereka yang mengambil peperiksaan akan ditempatkan di dalam bilik dengan disediakan makanan.
• Mereka dikurung selama 3 hari untuk menulis jawapan.
• Setelah lulus, mereka akan menjadi ahli seumur hidup di Emperial Academy (organisasi intelek)

3. Untuk menegakkan hubungan dan kepentingan nilai kekeluargaan

• Sifat ketaatan terhadap ibu bapa, orang tua dan penghormatan terhadap pegawaipegawai kerajaan.
• Untuk memupuk nilai-nilai moral dan etika yang diperlukan oleh pihak pemerintah, maka kurikulum pendidikan adalah berdasarkan Sembilan Buku Suci iaitu: Five Classics dan The Four Books.
• Five Classics ialah Shu Ching (Book of History), Shih Ching (Book of Poetry), Yi Ching (Book of changes), Li Chi (Book of Rites) dan Chun-Chiu (Spring and Autumn Annals).
• The Four Books terdiri daripada Annalests, Great Learning, Doctrine of the Mean dan Works of Mencius.

4. Untuk membezakan golongan elit (pemerintah) dan golongan massa (diperintah)

• Pendidikan China dianggap sebagai kayu ukur untuk membezakan dua golongan ini.
• Menurut pemikir Confuciusnisme, elit yang berpendidikan tinggi ialah Chun Tze atau manusia unggul ( the super or man).
• Oleh itu rakyat harus menghormati Chun Tze.
• Pendidikan dianggap sebagai penentu peranan dan hierarki masyarakat China tradisional.

5. Untuk memilih pegawai kerajaan (birokrasi)

• Sejak zaman Dinasti Han, sistem peperiksaan awam telah diwujudkan untuk memilih pegawai kerajaan.
• Calon-calon yang cemerlang dalam peperiksaan akan dilantik memegang jawatan-jawatan kerajaan di ibu kota dan wilayah.
• Sistem ini dikekalkan sehingga kejatuhan Dinasti Ching pada tahun 1911.

6. Untuk menyebarkan pemikiran dan falsafah pemikir-pemikir China
Antara pemikir China ialah Kung Fu Tze, Lao Tze dan Mo Tze.

Published by cikgushah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *