CategoriesCulture

MEMAHAMI BAHASA PENDUDUK ASIA TENGGARA

Seperti mana kawasan dan benua lain di dunia, Asia Tenggara juga dikelompokkan dalam satu kumpulan kecil negara-negara yang mempunyai persamaan dalam pelbagai aspek, terutamanya bahasa. Untuk memahami penduduk Asia Tenggara, kita perlu mempelajari asal usul bahasa mereka. read more